Vuoden 2023 johtokunta
Puheenjohtaja Kauko Tikkanen, 0400 548 638,
Varapuheenjohtaja Kimmo Pennanen, 040 733 1438,
Sihteeri/rahastonhoitaja Jukka Lehtosaari, 044 230 9526,
(johtokunnan ulkopuolinen)

Muut jäsenet
Pirkko Haataja, 044 250 6044,  (Hiisituvan varaukset)
Juhani Kalanen, 050 556 8449
Veli-Pekka Kumpumäki, 040 504 8149
Olli-Pekka Laitinen, 040 646 4235
Toivo Nybacka, 040 548 9667

Hiisituvan varaukset
Pirkko Haataja, 044 250 6044