Honkavuoren kehittämishankkeen tavoitteet

 • Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
 • Lamminahon kylän kehittäminen
 • Honkavuoren liikunta- ja luontomatkailupalvelujen rakentaminen
 • Hiisituvan palvelujen ja toimintojen ylläpitäminen
 • Koko paikkakunnan liikuntaa palvelevien alueiden kehittäminen ja kunnossapito
 • Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen
 • Nyt jo olemassa olevien tapahtumien tukeminen
  Matkailun edistäminen
 • Osallistuminen nuorten SM-hiihtojen valmisteluihin
 • Kylällä asuvien vanhusten auttaminen(kyläavustaja)