Honkavuoren kehittämishankkeen tavoitteet

  • Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
  • Lamminahon kylän kehittäminen
  • Honkavuoren liikunta- ja luontomatkailupalvelujen rakentaminen
  • Hiisituvan palvelujen ja toimintojen ylläpitäminen
  • Koko paikkakunnan liikuntaa palvelevien alueiden kehittäminen ja kunnossapito
  • Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen
  • Nyt jo olemassa olevien tapahtumien tukeminen
    Matkailun edistäminen
  • Osallistuminen nuorten SM-hiihtojen valmisteluihin
  • Kylällä asuvien vanhusten auttaminen(kyläavustaja)