Honkavuoren kehittämishankkeen hallinnointi

Kehittämishanketta hallinnoi Lamminahon Ahto ry, projektipäällikkönä toimii Kauko Tikkanen. Ohjausryhmään kuuluvat, puheenjohtajana Taisto Mäntynen (Lamminahon Ahto), Martti Savolainen (Pyhäjärven kaupunki), Tuomo Lipsonen (Pyhäjärven Pohti), Hannu Karstunen (Suomen Hiihtoliitto) sekä Jukka Nilivaara (Pyhäjärven työvoimatoimisto).