Honkavuoren kehittämishanke

Lehdistötiedote 11.12.2001

Honkavuoren kehittämishanke käynnistynyt Pyhäjärvellä

Pohjois-Pohjanmaan TE -keskuksen työvoimaosasto on myöntänyt pyhäjärviselle urheiluseura Lamminahon Ahto ry:lle työllisyyspoliittista projektitukea kaksivuotista hanketta varten. Hankkeen avulla kehitetään Honkavuoren ulkoliikunta-aluetta ja parannetaan Lamminahon kylän yleisilmettä sekä tuotetaan matkailualan palveluja koko seutukuntaa koskettavaksi.

Honkavuoren kehittämishankkeen yhteistyötahot

  • Pohjois-Pohjanmaan TE -keskus
  • Pyhäjärven työvoimatoimisto
  • Kansaneläkelaitos
  • Pyhäjärven kaupunki
  • Seutukunnallinen OSTC -matkailuprojekti
  • Pohjois-Pohjanmaa Ympäristökeskus/Kalajokilaakson osasto
  • Metsähallitus
  • Tielaitos
  • Suomen Hiihtoliitto
  • Pyhäjärven Pohti